O NAS

Smo neprofitni zavod , ki se ukvarja z razvojem kulture, ustvarjalnosti na ožjem in širšem prostoru
Kot neprofitna in nevladna organizacija delujemo že od leta 2012.
S svojimi dejavnostmi želimo spodbujati in razvijati ustvarjalne potenciale vseh, ki se želijo vključevati v kulturnem, umetniškem, znanstvenem, tehničnem in drugih področjih.
Zavod dejavno podpira ustvarjanje in poustvarjanje posameznikov in skupin s tem, da vodi in organizira srečanja, predavanja, izobraževanja, delavnice, prireditve, akcije, festivale ustvarjalnosti in druge oblike, namenjene razvijanju ustvarjalnosti udeležencev ter dograjevanju in preizkušanju različnih teorij ustvarjalnosti.
Posredujemo podatke in informacije potrebne in uporabne za realizacijo kulturnih projektov, razpisov in drugih uporabnih informacij na področju kulture.
Spodbujamo in podpiramo razstave, publikacije, večplastnosti izobraževanja in raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo z novimi idejami in razpravami sodobne vizualne umetnosti in odražajo raznolikost moderne družbe.

Že delujoča področja:

  • mednarodni kreativni kolegij ARTEKO
  • raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike
  • predstavitveni, izobraževalni projekti za mlade kot Poklici v kulturi
  • tradicionalno praznovanje kulture z odprtim recitalom
  • literarno, glasbeni večeri in predstavitve knjig
  • posredovanje mednarodnih razpisov na področju slikarstva fotografije in drugih vizualnih dejavnosti
  • slikarske in fotografske razstave
  • ustvarjalnice kreaTorek
  • RE KREACIJA kot kreativna reciklaža

QRA EKIPA

Jerca Santej

Team27th januar 20130 Comments

ARTIST BIOGRAPHY / Artist painter / Jerca Šantej was born in Sevnica, Slovenia in 1964. She discovered her passion

Matija Svazic

Team26th januar 20130 Comments

ARTIST BIOGRAPHY / Graphic & Multimedia designer / Matic Svazic was born in Trbovlje, Slovenia in 1983. He graduated