O NAS

Smo neprofitni zavod , ki se ukvarja z razvojem kulture, ustvarjalnosti na ožjem in širšem prostoru. Kot neprofitna in nevladna organizacija delujemo že od leta 2012.

S svojimi dejavnostmi želimo spodbujati in razvijati ustvarjalne potenciale vseh, ki se želijo vključevati v kulturnem, umetniškem, znanstvenem, tehničnem in drugih področjih.

Zavod dejavno podpira ustvarjanje in poustvarjanje posameznikov in skupin s tem, da vodi in organizira srečanja, predavanja, izobraževanja, delavnice, prireditve, akcije, festivale ustvarjalnosti in druge oblike, namenjene razvijanju ustvarjalnosti udeležencev ter dograjevanju in preizkušanju različnih teorij ustvarjalnosti.

Posredujemo podatke in informacije potrebne in uporabne za realizacijo kulturnih projektov, razpisov in drugih uporabnih informacij na področju kulture.

DELUJOČA PODROČJA ZAVODA QRA

Spodbujamo in podpiramo razstave, publikacije, večplastnosti izobraževanja in raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo z novimi idejami in razpravami sodobne vizualne umetnosti in odražajo raznolikost moderne družbe.

Mednarodni kreativni kolegij ARTEKO

Raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike – Otroški ARTEKO

Sodelovanje – strokovna žirija Ex Tempore Buje

Organizacija, produkcija in postavitve razstav

predstavitveni, izobraževalni projekti za mlade – Poklici v kulturi

posredovanje mednarodnih razpisov na področju slikarstva fotografije in drugih vizualnih dejavnosti

Sodelovanje pri mednarodni selektivni razstavi ARTUM- Muzej grada Umaga

tradicionalno praznovanje kulture z odprtim recitalom

Sodelovanje z Zveza likovnih društev Slovenija- ZLDS – izbor za Zlato paleto

Sodelovanje pri mednarodni likovni koloniji Art Colony Borovica, BiH

ustvarjalnice kreaTorek

RE KREACIJA kot kreativna reciklaža

QRA EKIPA

Jerca Santej

Team, Team27th januar 20130 Comments

ARTIST BIOGRAPHY / Artist painter / Jerca Šantej was born in Sevnica, Slovenia in 1964. She discovered her passion

Matija Svazic

Team, Team26th januar 20130 Comments

ARTIST BIOGRAPHY / Graphic & Multimedia designer / Matic Svazic was born in Trbovlje, Slovenia in 1983. He graduated

LADO LEBEN
SLIKAR
ŠUBIC JOŽE
KIPAR/ SLIKAR
TONI VUČAJNK
FOTOGRAF
ANA ŽERJAL
KIPARKA
ADRIANO GON
ILLUSTRATOR/ OBLIKOVALEC/ PUBLICIST
ZANETO PAULIN
FOTOGRAF
MAJA BRISKI
KUSTOSINJA
NENA BEDEK
SLIKARKA
TOMAŽ DERNOVŠEK
KIPAR/ SLIKAR
ANA JAZBEC
OBLIKOVALKA
DIME TEMKOV
GRAFIčNI OBLIKOVALEC/ SLIKAR
TAMARA GRBAVAC
SLIKARKA
MARKO KOVAČIČ
KIPAR/ SLIKAR
TINA KONEC
SLIKARKA
JUDITH ZGONEC
FOTOGRAFINJA/ JUDITHZ
TONE ZGONEC
SLIKAR