ARTIST BIOGRAPHY

Vse  umetniške projekte vodi profesorica likovne pedagogike, oblikovalka vitrajev in slikarka Elena Sigmund. Delo v ateljeju temelji  na njenem talentu, posebnem videnju materiala in visokem profesionalizmu. Elena se razlikuje od  danes delujočih umetnikov oblikovalcev vitraja. Ne kopira risb, ampak na podlagi natančnega poznavanja zgodovine te umetnosti oblikuje lastne kompozicije, ki jih prilagaja  sodobni notranjosti. Elenina dela  jasno izražajo njen prepoznavni umetniški podpis. Elena Sigmund (roj. Molodcova), profesorica likovne pedagogike, oblikovalka vitrajev in vsestranska likovna ustvarjalka se je rodila 7. decembra leta 1981 v mestu Erdenet v Mongoliji. Po končani osnovni šoli je nadaljevala izobraževanje na Smolenški strokovni srednji šoli za umetnost, ki ga je zaključila leta 2001 in pridobila  naziv umetnica glasbe – pianistka. V tem času je začutila ljubezen do likovne umetnosti. Najprej je ustvarjala povsem ljubiteljsko, kasneje pa je svoje likovno znanje in veščine  izpopolnjevala  tudi na tečajih  pri profesorju Vladimirju Korobovu.
Contact Info:
Address: Budna vas 5, 8297 šentjanž     
Mobile: 00386 51 339 285
Email:  ef.art.atelje@gmail.com
Websites: www.ef-art.net
Upload Image...
Upload Image...