MAJA BRISKI

31st januar 20190 Comments

Početkom osamdesetih Maja BRISKI osniva kreativnu multimedijsku manufakturu Egoist Artz & Partz koju vodi i danas. Riječ je o